Vrijwilligers gezocht !

admin Uncategorized

Een dag uit het leven van een brandweerman/vrouw

Wat biedt de brandweer jou
Brandweer Haaglanden is een professionele organisatie die ernaar streeft talenten van mensen te benutten. Het brandweerkorps Wassenaar is al meer dan 300 jaar oud en is een onmisbare schakel in de veiligheid naar de burgers. Het korps bestaat uit beroeps en vrijwilligers die samen dezelfde taken, werkzaamheden en verantwoordelijkheden hebben. De vrijwilligers bij het Wassenaarse korps doen hun brandweer taken naast een ‘gewone’ baan. Naast het werk is er ook tijd voor ontspanning en diverse sociale activiteiten, zoals familiedagen of een gezellige avond.
Wat houdt het allemaal in
Je moet eerst voldoen aan een aantal eisen:

 • Je bent tussen de 18 en 40 jaar
 • Je woont in Wassenaar
 • Je woont binnen een straal van 3 minuten (normaal) rijden van de kazerne
 • Je bent van onbesproken gedrag
 • Een aantal oefenavonden meedraaien
 • Een intake gesprek hebben
 • Een medische test ondergaan
 • Een sporttest ondergaan
 • Een opleiding volgen

Het is belangrijk dat iedereen zich kan ontwikkelen. Dit betekent dat je nooit uitgeleerd bent bij de brandweer. Nieuwe kennis en technieken leer je via opleidingen, bijscholing en oefeningen zodat je je werk zo veilig, goed en snel mogelijk kunt uitvoeren. Op dit manier draag je bij aan de veiligheid binnen de regio Haaglanden.

Voordat je volledig inzetbaar bent op een tankautospuit moet je het diploma Manschappen A behalen. Het diploma Manschappen A bestaat uit 4 kerntaken:

 • Kerntaak 1: Brandbestrijding (1 theorie-examen en 1 praktijkexamen)
 • Kerntaak 2: Technische hulpverlening (1 theorie-examen en 1 praktijkexamen)
 • Kerntaak 3: Ongevallen gevaarlijke stoffen (1 theorie-examen (+kerntaak 4) en 1 praktijkexamen)
 • Kerntaak 4: Assistentie waterongevallen

De opleiding duurt in totaal 14 maanden. In vakantieperioden wordt er geen les gegeven. De eerste 5 maanden van je opleiding worden besteed aan het behalen van kerntaak 1 Brandbestrijding. Je gaat dan 2 avonden per week en 1 zaterdag in de 6 weken naar school om theorie en praktijklessen te volgen en om leerwerkplek opdrachten bij het korps uit te voeren. Na deze periode kan je ingezet worden in de praktijk bij incidenten op het gebied van brandbestrijding.
De volgende periode van 9 maanden worden kerntaak 2, 3 en 4 afgerond. In deze periode is er nog 1 avond opleiding en 1 zaterdag in de 6 weken. Je gaat dan echter wel een avond in de week naar de oefenavond van je lokale korps om daar de geoefendheid op het gebied van brandbestrijding bij te houden.

Wassenaar gebruik een consignatie profiel. Hierbij wordt gewerkt met een rooster. Als vrijwilliger heb je dienst en ben je verplicht op te komen bij een alarmering. Na alarmering komen vrijwilligers direct naar de brandweerkazerne, waarna wordt uitgerukt naar het incident.

Wat krijg je er voor terug
Vrijwilligers bij Brandweer Haaglanden worden formeel benoemd door de Veiligheidsregio Haaglanden. Je ontvangt per jaar een vaste vergoeding, afhankelijk van je rang. Daarnaast ontvang je een uurbedrag voor oefeningen, opleidingen en uitrukken. Uiteraard ben je tijdens je werk bij de brandweer volledig verzekerd. Rechten en plichten van vrijwilligers zijn vastgelegd in de ‘Rechtspositieregeling Vrijwilliger’ van Brandweer Haaglanden.
Interesse

Neem dan snel contact met ons op. Bel tijdens kantooruren 088-886 94 56.